ΦΥΡΑΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

ΦΥΡΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ
Syntex

SYNTEX
111
*Υλικό για την σφράγιση των ριζικών σωλήνων με βάση την εποξική ρητίνη
*Σε συσκευασία διπλής σύριγγας έτοιμο για χρήση
*Ελάχιστη συρρίκνωση
*Ερμητική τελική έμφραξη των ριζικών σωλήνων
*Βιοσυμβατό
*Ομοιογενής δομή
*Ακτινοσκιερό
*Συσκευασία: φύσιγγα 10gr

Τιμή: 29,90€     (33,79€ με ΦΠΑ)